fbpx
Riima logo.
Search
Close this search box.

Blogi

Mikä ihmeen saavutettavuusdirektiivi?

Julkishallinnon verkkosivuille pakolliseksi tullut saavutettavuusdirektiivi puhuttaa. Mistä tässä oikein on kyse? Saavutettavuudesta puhuttaessa kokonaisuus jakautuu pääasiallisesti kolmeen osaan:

Selkeä käyttöliittymä – Verkkosivuston tulee olla helppokäyttöinen, navigointi sivulla selkeää sekä pääsisältö helposti löydettävissä. Lisäksi värien, kirjaisintyyppien ja tekstin tulee olla visuaalisesti oikeanlaisia

Ymmärrettävä sisältö – Kieli on yleiskieltä, teksti jäsennelty helposti luettavaksi. Tärkeimmät asiat löytyvät alusta. Sisältö tulee tarjota huomioiden kohderyhmän näkökulma ja eri muodoissa esim. äänitteinä, videona tai grafiikkana.

Teknisesti virheetön toteutus – Toteutus on tehty WCAG-standardia noudattaen, Html-koodi on virheetöntä ja loogista. Sivuston on oltava teknisesti saavutettavissa ja toimii avustavilla teknologioilla ja näppäimistön kautta.

Saavutettavuusdirektiivi tuo verkkosivut tasavertaisiksi kaikille niitä käyttäville. Sama informaatio tulee olla saatavilla kaikille, riippumatta siitä onko henkilöllä toimintorajoitteita tai ominaisuuksia, jotka vaikeuttavat sivustojen selaamista, kuten esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä tai vammoista johtuvia syitä. Saavutettavuus on jollain tasolla aina verkkosivustoilla toivottu ominaisuus, mutta tämän asetuksen myötä julkishallinnolle se tuli pakolliseksi viime syksynä.

Maailmanlaajuisesti jopa 15% ihmisistä ei pysty käyttämään verkkopalveluita, koska niitä ei ole rakennettu kaikkien saataville.

Riimassa asiaan on perehdytty käymällä läpi saavutettavuusdirektiiviä ja sen asettamat vaatimukset ja tavoitteet käytettävyys- ja visuaalisten suunnittelijoiden, sekä web-kehittäjän kanssa erilaisten dokumentaatioiden kautta. Edessä on lisäksi vielä koulutuksia asiaan liittyen. Myös palaute tekemistämme projekteista on tässäkin asiassa kultaa kalliimpaa, sitä kautta pystymme parhaiten kehittämään tekemistämme.

Verkkosivustoprojekteissa on aina paljon yksityiskohtia ja tavoitteita, jotka tulee huomioida. Saavutettavuus on yksi merkittävä tekijä ja vaikuttaa osaltaan paljon niin visuaalisiin ratkaisuihin, tekniseen toteutukseen kuin sisällöntuotantoonkin. Mikäli saavutettavuus on tärkeä tavoite, on sivustoa lähdettävä rakentamaan saavutettavuus edellä ja vasta sitten katsoa muiden ratkaisujen soveltuvuutta.

Koska saavutettavuusdirektiivi on pakollinen vasta julkishallinnon sivustoille, voivat muut yritykset lähteä työstämään saavutettavuutta vielä pienin askelin. Näitä askelia saadaan aikaan tekemällä sivustoihin pieniä visuaalisia ja sisällöllisiä muutoksia. Usein parhaaseen lopputulokseen päästään kuitenkin, kun kokonaisuutta ajatellaan alusta lähtien ja koko sivusto suunnitellaan siten, että käytettävyys, visuaalisuus, tekniikka ja sisältö vastaavat saavutettavuusdirektiivin ohjeistusta. Tietysti sivua muokatessa tai uudistettaessa pitää aina huomioida myös muut sivustolle asetetut tavoitteet.

Millaisia asioita saatavuusdirektiivi sitten tuo mukanaan? Ongelmat ja puutteet, joihin direktiivi tuo korjauksia koskevat esim. verkkosivustojen värien kontrasteja tai tekstin kokoan. Nämä ovat haastavia näkövammaiselle ja teksti jää usein epäselväksi. Jos puolestaan lukeminen ja luetun ymmärtäminen tuottavat vaikeuksia, tulee sivustolla olla kuuntelumahdollisuus. Tämä tarkoittaa, että koko sivuston tekstisisältö pitää olla myös kuunneltavissa. Tekstisisällön itsessään tulee olla selkeää ja yksinkertaista. Myös toisinpäin kääntäen, audivisuaalisen sisällön (kuva/ääni/video) tulee olla saatavilla niin ikään tekstimuodossa, jotta kuulovammainen pystyy saamaan saman informaation. Sivuston tulee olla käytettävissä myös muilla laitteilla kuin hiirellä, esim. näppäimistöllä tai muilla avustavilla laitteilla. Saavutettavuuteen liittyy useita erilaisia vaikuttamistapoja.

Saavutettavuus on ominaisuus, jota tulisi tavoitella jollain tasolla kaikilla uusilla verkkosivuilla.

Verkkosivustojen hyvä saavutettavuus vaatii oman kohderyhmän käyttäjätarpeiden tunnistamista ja huomioimista. Toimenpiteet itsessään harvoin ovat kovin haastavia, mutta tuovat parhaimmillaan sivustollesi joukon uusia tyytyväisiä käyttäjiä!

Me Riimalla olemme perehtyneet aiheeseen puolestasi, ja jos asia on ajankohtainen tai muuten kiinnostava, pureudumme yrityksesi tarpeisiin mielellämme kanssasi!

Pyydä tarjous

Täytä tiedot, niin olemme teihin yhteyksissä.