fbpx
Riima logo.
Search
Close this search box.

Blogi

Tomi Kauhajärvi: Blogi kirjoitukset

Verkkosivusto­projektin anatomia

Verkkosivustoprojekti mielletään usein vaikeaksi ja kalliiksi. Sitä se todella onkin, jos sen yrittää tehdä itse tai vääränlaisen kumppanin kanssa. Hintamielikuvaan vaikuttaa myös se, että verkkosivusto koetaan usein yksipuolisesti kuluna eikä nähdä huolella suunnitellun ja rakennetun sivuston vaikutuksia omaan brändiin ja liiketoimintaan.

Tarjolla on myös monenlaisia palveluita, joiden avulla melkein kuka tahansa saa pystytettyä verkkosivuston, jopa ilmaiseksi. Ongelma näissä valmisratkaisuissa on se, että ne eivät ole toteutettu sinun tarpeitasi ja tavoitteita varten eivätkä huomioi sinun asiakkaidesi erityispiirteitä. Ne eivät yleensä myöskään sisällä samoja teknisiä ominaisuuksia ja toimintoja, joita aidosti räätälöity sivusto tarjoaa. Myöskään julkaisun jälkeistä optimointia, seurantaa ja ylläpitoa ei ole saatavilla.

Miten Riima toimii?

Riimalla verkkosivustoprojekti koostuu aina useista erilaisista, toisiinsa linkittyvistä kokonaisuuksista, joilla kaikilla on oma tärkeä merkityksensä kehitysprosessissa.

Määrittelyt
Alkumetreiltä saakka on tärkeää, että verkkosivustoprojektia pystytään katsomaan yhtä aikaa niin sisältä kuin ulkoakin päin. Tässä vaiheessa kokeneen ja ammattitaitoisen kumppanin merkitys korostuu. Kumppani osaa kuunnella, kysyä oikeat kysymykset, tarjota vaihtoehtoja, tarvittaessa kyseenalaistaa ja ennen kaikkea nähdä kokonaisuuden ns. boxin ulkopuolelta.

Informaatioarkkitehtuuri
Sisältörakenne ja sisältö on sivuston tärkein elementti. Sen tarkoitus on kertoa käyttäjällä haluttu viesti halutussa kontekstissa. Informaatioarkkitehtuuri määrittelee koko sivuston sisällön rakenteen ja hierarkian. Verkkosivuilla turhan ja epärelevantin sisällön esittäminen hankaloittaa ydinviestin välittämistä.

Käyttökokemus
Verkkosivuston helppo, intuitioon pohjautuva käyttö on tärkeässä roolissa. On sanottu, että jos käyttäjän tarvitsee miettiä, miten sivustoa käytetään, on käyttökokemuksen suunnittelussa jo epäonnistuttu. Selkeät käyttöliittymän osat (navigoinnit, toimintopainikkeet ja sisällön elementit) mahdollistavat esteettömän käyttökokemuksen mikä edistää käyttäjän sitoutumista ja parantaa myös konversioita.

Visuaalisuus
Verkkosivuston visuaalinen ilme ja käyttöliittymä toimii ensimmäisenä kontaktipintana käyttäjälle. Visuaalisen ilmeen tuleekin olla yhtä aikaa kiinnostava, selkeä ja uskottava. Huolella määritelty värimaailma, typografia, sekä kuvien ja grafiikan käyttötavat mahdollistavat halutun viestin välittämisen ja tukevat myös yrityksen brändimielikuvaa.

Saavutettavuus
Saavutettavuusdirektiivi tuli pakolliseksi julkishallinnon verkkosivuille jo vuosia sitten ja sen odotetaan laajentuvan myös tietyille yksityisille sektoreille. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että kaikki käyttäjät pystyisivät käyttämään verkkosivuja yhdenvertaisesti huolimatta esimerkiksi fyysisistä, kognitiivisista tai aistien rajoitteista. Meidän näkemyksemme mukaan saavutettavuuden tulisi tietyllä tasolla toteutua jokaisella verkkosivustolla. Tähän voidaan vaikuttaa visuaalisten ratkaisujen, sisällöntuotannon ja teknisen toteutuksen kautta.

Julkaisujärjestelmä
Riiman toteuttamien verkkosivujen moottorina toimii aina maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä WordPress. Se on helppokäyttöinen, suomenkielinen ja turvallinen järjestelmä kaikenkokoisille sivustoille. Järjestelmä mahdollistaa asiakkaallemme kustomoidut sisällönhallintaratkaisut sekä helpon ja sujuvan tavan hallinnoida itse sivustonsa sisältöjä. WordPress myös muuntautuu ketterästi liiketoimintasi muutoksiin.

Optimointi
Nopeus, tietoturva ja sisältö ovat tärkeitä tekijöitä, kun arvioidaan sivuston käyttökokemusta ja sijoittumista hakukoneiden tuloksissa. Optimoinnilla pystytään vaikuttamaan kaikkiin näihin tekijöihin ja sitä tulisikin tehdä koko verkkosivuston elinkaaren ajan. Tulokset näkyvät nopeasti säästöinä markkinointieuroissa.

Jatkokehitys ja ylläpito
Verkkosivusto ei ole koskaan valmis. Se elää vain erilaisia vaiheita. Jokaisen vaiheen aikana on tärkeää pitää sivusto toimintakuntoisena ja turvallisena sekä miettiä, miten sitä voisi entisestään kehittää. Riima tarjoaa aina asiakkaalleen edullisen ylläpitosopimuksen, jolla varmistetaan sivuston näkyvyys ja tietoturva sekä nopea palveluvaste mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Riima-standardi

Kuten käy ilmi, huolelliseen verkkosivustoprojektiin sisältyy paljon erityyppistä määrittelyä, arviointeja, suunnittelua, teknistä toteutusta, optimointia ja jatkokehitystä. Näillä toimilla verkkosivusto valjastetaan ylläpitämään haluttua brändimielikuvaa, välittämään tehokkaasti viestintää ja tuomaan asiakkaalle sitä tärkeintä – myyntiä.

Varmistaaksemme laadun verkkosivustoprojekteissa, olemme käyttöönottamassa omaa Riima Standardi -laadunvalvontajärjestelmää. Sen tehtävä on osoittaa ja taata kaikille asiakkaillemme, että jokainen verkkosivustoprojekti toteutetaan samalla tinkimättömällä laadulla sivuston koosta ja luonteesta riippumatta. Standardiin sisältö käydään läpi asiakkaan kanssa projektin alussa ja varmistetaan projektin lopussa.

Me Riimalla olemme aidosti kiinnostuneista asiakkaidemme verkkosivuston potentiaalista ja hyvät tulokset motivoivat suuresti. Meillä on laaja-alainen kokemus erilaisista projekteista ja kaikki tekijät saman katon alla. Se tuo toimintaan laatua ja tehokkuutta.

Pyydä tarjous

Täytä tiedot, niin olemme teihin yhteyksissä.