Riima yritysten tukena – julkishallinto

Julkishallinnon markkinoinnissa pätee osittain samat markkinointiviestintään vaikuttavat asiat kuin ketjuyrityksissäkin. Markkinointiviestinnän tulisi olla koordinoitua sekä olla linjassa visuaalisen ilmeen ja strategian kautta. Julkishallinnon verkkosivuja tehdessä tai uusittaessa on otettava huomioon useita eri tekijöitä ja liikkuvia osia – eritoten saavutettavuus. EU-direktiivissä saavutettavuus on nimittäin määritelty pakolliseksi julkishallinnon verkkosivuille. Kaupunkien ja kuntien markkinointiviestinnässä on tärkeää ymmärtää julkishallinnon organisaatio rakenne, […]

Riima yritysten tukena – julkishallinto Read More »